La comitiva

La comitiva és el seguici o el grup de persones que acompanyen, seguint un protocol prèviament establert, al nuvi i la núvia abans de l’enllaç matrimonial. L’escena de la comitiva i el dot ha estat la imatge principal que identifica el Casament a Pagès. Es tracta d’una escena que ha estat motiu de diferents projectes. L’any 1935, Salvador Alarma junt amb Josep Ribot van iniciar la confecció d’un diorama al Museu Etnogràfic que no es va arribar a realitzar (Beltran i Mascarella, 2010). El CIT ha variat la distribució de la comitiva depenent de les necessitats de la festa. El gran referent per a l’entitat ha estat l’aquarel·la de l’escenògraf Josep Mestres Cabanes, realitzada l’any 1965.

No es té registre d’un ordre concret dels integrants de la comitiva fins l’any 1991, quan es va publicar un text (amb el títol “Els Boixarols”) escrit per Joan Prat Colomer sobre un casament a pagès datat al 1810 (es tracta d’un text novel·lat, sense referències històriques concretes) on es reproduïa el dibuix de Josep Ribot i Calpe, publicat l’any 1927 a la revista comarcal Scriptorium, que es mostra a continuació. El CIT respectava la distribució de la comitiva que mostra aquest gravat (la descripció utilitza els noms que apareixen en el text de Prat Colomer).

            19. comitiva 20. comitiva

El pare dels boigs, els dos arcabots, la mula de la roba, la núvia i el criat major, la mare i la germana d’ella, el seu pare (l’home de les unces)

L’any 2007, el Centre d’Iniciatives va establir una nova distribució de la comitiva d’acord amb les noves necessitats de l’organització. Actualment està publicat al seu web i és el següent:

Comitiva del nuvi

 1. Genets
 2. Músics tradicionals
 3. Pubillatge
 4. Comitiva amics
 5. Nuvi
 6. Fadrí major i arcabots (fadrins majors i acompanyants)
 7. Carruatge amb nens
 8. Gegants

 

Comitiva dels nuvis

 1. Genets
 2. Pubillatge
 3. Comitiva amics
 4. Núvia
 5. Nuvi
 6. Arcabots (fadrí major i acompanyant)
 7. Randellaires (músics)
 8. Carruatge
 9. Gegants
 10. Grallers

La incorporació d’un grup nombrós d’amistats dels nuvis així com dels col·laboradors i de gent relacionada amb el Pubillatge, juntament amb la petició dels genets d’allunyar tant com fos possible els cavalls de la música, féu decidir variar la distribució original de la comitiva, que es dissol a l’arribada de la plaça del Monestir.