La casa pairal

Durant els primers anys de la celebració de la Festa de la Llana i Casament a Pagès, la casa pairal era un espai simbòlic que definia a la vila de Ripoll com una antiga masia a la que se li atorgava una certa potencia econòmica i, sobretot, un sentit d’acolliment envers al visitant. El primer ús del terme el trobem en els següent text, extret d’una memòria d’activitats del CIT:

“De la misma manera, que antiguamente, la casa pairal acogía gustosa a cuantos a ella llegaban y los obsequiaba y cumplimentaba hasta el máximo, dentro de las posibilidades de cada una, así, Ripoll, quiere acoger y cumplimentar a cuantos llegaban a ella en el día de la festa de la Llana, y, como símbolo, después del típico “ball de tonedors” frente a la Casa de la Vila, los asistentes son invitados a beber con el porró, el cual, con verdadero aire de hermandad, va pasando de unos a otros en un ritual sencillo si se quiere, pero sincero y emotivo”.

Actualment aquest sentit ha desaparegut i, quan es parla de casa pairal, es fa referència a una casa d’una família ripollesa situada en un espai rellevant per a l’esdeveniment i que permet celebrar-hi al seu interior la petició de mà, i la sortida al balcó de la núvia.

Aquesta casa ha tingut quatre localitzacions diferents. La primera, que durà 26 anys, fou can Vaquer (1971-2007) situada a la plaça Gran. La família Vaquer tenia una relació directa, d’amistat i laboral, amb el president de la primera junta del CIT i això facilità l’accés de la festa a l’interior de la casa. La segona va ser can Sargatal (2007), situada a la plaça de Sant Eudald. La tercera fou cal Fideuer (2008), a la plaça Gran. El quart emplaçament, l’actual, és la casa de la família Serrano, de nou a la plaça de Sant Eudald (des del 2010).