Centre d’Iniciatives i Turisme de Ripoll- CIT Ripoll

Escut-CIT

L’any 1966 l’Ajuntament de Ripoll va crear una Comissió de Turisme i va resoldre promoure la constitució d’una entitat autònoma per a la gestió turística. L’octubre del mateix any es constituí la comissió organitzadora del Centre d’Iniciatives i Turisme de Ripoll i Comarca. El febrer de 1967 es va legalitzar l’entitat i es va registrar a la Dirección General de Promoción del Turismo. Els centres d’iniciatives són un fenomen que es pot resseguir per tot l’Estat espanyol. A la comarca, per exemple, se’n va crear també un a Sant Joan de els Abadesses. En l’actualitat a Catalunya només queden actius dos CIT, el d’Olot i el de Ripoll. En canvi la seva presència a la resta de l’Estat espanyol és més important. El CIT ha tingut deu presidents diferents. La composició de cada una d’elles ha variat amb els anys.


La primera etapa del CIT de Ripoll comprèn des del 1966 fins el 1980. Fou l’etapa fundacional quan es va crear la Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès.

La primera junta tingué la següent composició:

Junta Ros i Oller (1967-1973)

President: Santiago Ros i Oller

Sots-president: Gonçal Cutrina i Sorinas

Secretari: Josep Maria Mercadal

Sots-Secretari: Joan Mochales i Antolí

Tresorer: Joan Ventura i Mena

Comptador: Joan Portell Valldeneu

Vocals: Miquel Costa i Salarich, Joaquim Creixans Pujol, Jordi Maideu i Palomeras, Jaume Surroca i Vaquer, Joan Vilaplana i Ruches

L’any 1973 es constituí una nova junta encapçalada per un nou president:

Junta Enric Baldrich i Lladó (1973-1984)

President: Enric Baldrich i Lladó

Sots-president: Joan Sirvent i Pujol

Secretari: Rossend Carrera Terradas

Tresorer: Josep Crusells i Alsina

Vocals: Joan Vilalta i Boix, Miquel Carol i Serarols, Antoni Terradas i Altarriba, Eudald Canals i Terradellas, Miquel Pulido i Freixas, Bonaventura Martí Casas, Jordi Maideu i Palomeras i Jaume Surroca i Vaquer.


La segona etapa del Centre d’Iniciatives s’inicia al 1980 i es prolonga aproximadament fins l’any 2000. El context polític canvià. Durant aquests anys el CIT va organitzar nombrosos actes. En formen part dues juntes

Junta Josep Viñas i Camprubí (1984-1989)

President: Josep Viñas i Camprubí

Sots president: Miquel Pulido i Freixas

Secretari: Josep Terradas i Bardolet

Sots secretari: Jordi Maideu i Palomeras

Tresorer: Josep Crusells i Alsina

Comptador: Ramon Marquet i Serra

Vocals: Josep Ramon Garcia i Díaz, Josep Garcia i Sánchez i Joan Blanch i Capdevila.

Junta Josep Grifell i Suárez (1989-1999)

President: Josep Grifell i Suárez

Sots president: Josep Ramon Garcia i Díaz

Secretari: Mª Angels Ribas i Godayol

Tresorer: Josep Crusells i Alsina

Comptador: Roser Rigola i Tor

Vocals: Eudald Canals i Terradellas, Jordi Maideu i Palomeras, Jaume Surroca i Vaquer, Antoni Terrades i Altarriba, Miquel Pulido i Freixas, Adolfo Fortuño i Costa, Joan Blanch i Capdevila, Josep Aznar i Casañez.


En la darrera etapa (a partir del 2000) l’activitat del CIT de Ripoll es redueix a l’organització de dues festes: La Festa de la Llana i Casament a Pagès i el Pubillatge. La resta d’esdeveniments festius que havia dirigit (com la Revetlla de Sant Joan i la Flama del Canigó, la castanyada o el cicles musicals), es continuen celebrant ara a partir d’altres entitats o de l’Ajuntament de Ripoll.  Aquest període el constitueixen les següents juntes:

Junta Antoni Monmany i Viñas (1998-2002)

President: Antoni Monmany i Viñas

Secretària: Núria Masias i Pla

Tresorer: Josep Fernández i Fordada

Vocals: Roser Rigola i Tor, Miquel Pulido i Freixas, Joan Blanch i Capdevila, Josep Aznar i Casañez, Bibiana Piè i Garcia, Carme Puertas i Baño.

Junta Nancy Rovira i Salvans (2002-2003)

Presidenta: Nancy Rovira i Salvans

Secretaria: Bibiana Piè i Garcia

Tresorer: (no consta)

Vocals: Susana Tapiz i Albero, Miquel Pulido i Freixas, Juani Pujol i Oliva, Gaspar Viñas i Codina, Joan Blanch i Capdevila.

 

Junta gestora Turisme Ripoll (2003-2008)

Junta Gestora Oficina de Turisme. Virtudes Cuadros i Vizcaíno, Mercè Perelló i Pallàs, Roser Capdevila i Caballero.

 

Junta Meritxell Moreno i Palau (2009-2013)

Presidenta: Mertixell Moreno i Palau

Sots-Presidenta: Meritxell Tenas i Picas

Tresorer: Marc Grifell i Vera

Secretari: Jofre Domenech i Badia

Vocals: Sara Motos i Pérez Roser Moreno i Palau, David Gámez Sánchez, Aida Conde i Berrocal.

 

Junta Marc Santanach i Asensio (2013-2015)

Presidenta: Marc Santanach i Asensio

Sots-President: Sara Motos i Pérez

Tresorer: Marc Grifell i Vera

Vocal: Anna Viñas i Pous, Elisabet Jordà i Roura, Mireia Llagostera i Vega.

Junta Mireia Llagostera i Vega (2015)

Presidenta: Mireia Llagostera i Vega

Sots-presidenta: Teresa Grande i Ibáñez

Secretària: Joana Planas i Teixidor

Tresorera: Virtudes Cuadros i Vizcaíno

Vocals: Lluïsa Pérez i Pérez i Dolors Rifà i Garcia.